Skauhytt
Residentie 2018
Kunstgemaal

Director
Ole Nieling

P.A.
Emma Priester

Kunstgemaal
Bronckhorst

Wo. - Zon.
11:00 - 17:00

Woensdag 23 mei
t/m zondag 27

Melle Nieling

Bekijk de video over Melle's residentie

Op zoek naar een absolute eenheid, beoogt Melle Nieling waarheid en onwaarheid zowel te scheiden als samen te brengen. In een wereld waarin realiteit en virtualiteit elkaar constant overlappen, combineert hij traditionele en digitale media. Uitgaand van dualiteit als enige regel, is zijn werk soms overal tegelijk, en soms nergens. Melle Nieling weeft zichzelf in een web van fictionele entiteiten, om meer zicht te krijgen op het schemergebied tussen echt en niet-echt. Melle is in 2017 afgestudeerd aan de AKI.

Woensdag 30 mei
t/m zondag 3 juni

Aalt van de Glind

Bekijk de video over Aalt's residentie

Aalt van de Glind is fotograaf die blij is met wat zijn ‘achtertuin’ hem biedt. Hij wil een universeel aansprekend verhaal vertellen met wat hij in zijn directe omgeving en het alledaagse vindt. Zijn werk is autobiografisch van aard en laat zich lezen als een visueel dagboek. Van de Glind legt zich toe op het medium analoge fotografie, dat hij inzet om zijn eigen beeldtaal te creëren. Tijdens de residentie verplaatst zijn ‘achtertuin’ naar Bronckhorst, wordt de SKAUHYTT omgetoverd tot donkere kamer en zal hij experimenteren met uiterst primitieve vormen van fotografie.

Woensdag 6 juni
t/m zondag 10 juni

Jeroen Kuster

Bekijk de video over Jeroen's residentie

Al van jongs af aan heeft kunstenaar Jeroen Kuster een voorliefde ontwikkeld voor ons dierenrijk. Hij is vooral nieuwsgierig naar hoe een beest is opgebouwd en de structuren die daarmee blootgelegd worden. De in de jaren opgebouwde kennis en ervaring hebben zich in zijn geest genesteld en daaruit ontstaan nu nieuwe species. Hij speelt als het ware voor God, zonder diepere betekenis. Alles ontspruit direct vanuit zijn fantasie gecombineerd met zijn anatomische kennis. Met zijn 'kookkunsten' schotelt Kuster ons een wonderlijke wereld voor. Een wereld die bestaat uit onuitputtelijk veel verschillende soorten dieren met elk hun eigen scheppingsverhaal en schoonheid.

Woensdag 13 juni
t/m zondag 17 juni

Kira Fröse

Bekijk de video over Kira's residentie

Kira Fröse's werk focust zich op het verlangen naar een tactiele ervaring. Ze is gefascineerd door het raakgebied van stilstand en beweging, en de esthetiek van de natuur en alledaagse objecten. Door middel van hoogglans afwerkingen, fluïde vormen en dynamische materie wekt Fröse een gevoel van beweging en zachtheid op, desondanks het gewicht van de materialen. Kira Fröse werkt voornamelijk met keramiek, glas en plastic, maar is altijd op zoek naar nieuwe materialen die een tactiele invloed op haar hebben.

Woensdag 20 juni
t/m zondag 24 juni

Martijn Linssen

Bekijk de video over Martijn's residentie

De overtuiging waaruit Martijn Linssen werkt is in één zin te illustreren: 'Ik ben als een postbode’. De ‘postbode’ in Linssen vertoont zich in verschillende gedaantes. Soms als beeldhouwer, schilder, keramist of performer. De ‘boodschap’ verschilt per werk maar balanceert wel vaak op de grens tussen het formele en het narratieve. Dualisme is belangrijk voor Linssen, vaak als inhoudelijk startpunt van een nieuw te maken werk. Inspiratie haalt hij uit zijn heden en verleden, anekdotes of teksten (door hem geschreven of door anderen) en (militaire en staatkundige) geschiedenis.

Woensdag 27 juni
t/m zondag 1 juli

Daan den Houter

Bekijk de video over Daan's residentie

Daan den Houter is een multidisciplinaire kunstenaar die in Rotterdam woont en werkt. Voordat hij aan zijn kunststudie begon studeerde hij Artificiële Intelligentie. Gedurende deze periode ontdekte hij de basis voor zijn werk als kunstenaar: de subjectieve manier waarop de wereld aanschouwen en aanpassen, en de grote invloed van het onderbewuste op het bewuste. Zijn werk onderzoekt de manier waarop we ons aanpassen en kijken naar de (kunst-) wereld en nieuwe perspectieven ontwikkelen op de meeste dagelijkse dingen.

Woensdag 4 juli
t/m zondag 8 juli

Roland Spitzer

Bekijk de video over Roland's residentie

Roland Spitzer neemt de menselijke belevingswereld als een stroom waar, waarin men zwemt en zich constant aan bestaande vormen oriënteert. Door zijn werk probeert hij deze stroom in te vriezen, zodat een moment van stilstand en deswege van reflectie ontstaat. Door onderzoek van vorm en context portretteert hij het contrast tussen bestaande referentiekaders en niet bekende vormen. Die objecten, die hij maakt, bevinden zich in beweging. Het is een transitietoestand, waarbij de vorm vervaagd en de toeschouwer met iets onbekends geconfronteerd wordt.

Woensdag 11 juli
t/m zondag 14 juli

Nancy de Graaf

Bekijk de video over Nancy's residentie

Nancy de Graaf studeerde in 2016 af als schilder. Ze werkt vanuit een interesse in de abstrahering van de figuratie, waarbij ze het liefst vormen en figuren met elkaar doet versmelten. Er ontstaan werken waar de figuratie als een rode draad door het beeld loopt, tussen onduidbare vormen en vlekken. Zo ontstaat in het beeld een spanningsveld tussen figuratie, abstractie, vorm en inhoud. Naast schilderijen maakt ze grafiek en tekeningen. In 2016 mocht ze zowel het Heartfund als een van de Buning Brongers prijzen in ontvangst nemen en wordt ze in 2018 ondersteund door het Mondriaan fonds met een Werkbijdrage Jong Talent. 


Woensdag 18 juli
t/m zondag 22 juli

Eli Zegers

Bekijk de video over Eli's residentie

Vanuit een idee van constructivisme en subjectiviteit probeert Eli Zegers door middel van objecten en schilderijen de kijker met vragen te confronteren die gaan over definities, relaties en constructies.
Zo maakt hij werken die gaan over het zoeken naar een uiteenzetting van de verschillende facetten en kaders van schilderkunst vanuit westerse definitie. In zijn werk komen deze facetten en onderdelen vanuit het schilderproces samen, soms letterlijk, soms in metaforen. En vinden hun fysieke vormen en uitingen in schilderijen, installaties en performances. De processen voortbordurend op dit onderzoek met haar diverse uitkomsten komen op dit moment in zijn eigen werk samen onder de werktitel; Relics of the Metalands.